Verzending binnen 2-3 werkdagen
Retour binnen 30 dagen
Gratis verzending vanaf €100,-

  Ben je jonger dan 16? Laat dan je wettelijk vertegenwoordiger deze voorwaarden lezen en al dan niet accepteren. Let op: als je jonger bent dan 13 jaar, mag je onze website helaas niet gebruiken.  

  Wie zijn wij? 

  Wildwood heeft als kernactiviteit het verkopen van hoogwaardige en stijlbewuste textiel producten om jou en je kindje zich zo goed mogelijk te laten voelen. Bij de productverkoop aan klanten verwerken we een veelheid van persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn: 

  Telefoon: +31 (0)620487794

  E-mail: hello@wearewildwood.nl 

  Website: www.wearewildwood.nl

  Postadres: Molenstraat 22

  7462 TL, Rijssen

  BTW-nummer: NL004706374B85

  KVK:89227999

  Waarom dit statement? 

  Wij zijn er voor verantwoordelijk uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Daarbij moeten wij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. Graag willen wij transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit privacy-statement informeren wij je hierover. Heb je na het lezen hiervan nog vragen? Dan kun je altijd mailen naar hello@wearewildwood.nl

  Soorten gegevens 

  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van jou: 

  Wij registreren geen bijzondere persoonsgegevens met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst, politieke voorkeur en dergelijke.  

  Wij gaan niet actief na door wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt wordt en wij herleiden deze gegevens niet tot jouw persoon, tenzij naar ons oordeel sprake is van (een vermoeden van) misbruik.  

  Doelen van de verwerking van gegevens 

  Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende activiteiten in onze onderneming: 

  Rechtsgronden voor verwerking van gegevens 

  Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens: 

  Bestellen via de webwinkel 

  Wanneer je een bestelling plaatst bij onze webwinkel slaan wij alle door jou verstrekte informatie voor onbepaalde tijd op. Door een bestelling te plaatsen, geef je daar toestemming voor – ook al is dat niet voor alle gegevens vereist. Met deze gegevens kunnen we onder meer een ontvangstbevestiging van je bestelling en een verzendbevestiging sturen. 

  Wil je dat wij deze gegevens verwijderen? Stuur dan een e-mail naar hello@wearewildwood.nl 

  Nieuwsbrieven 

  Wanneer je jezelf aanmeldt voor onze nieuwsbrief wordt jouw naam en e-mailadres door ons bewaard voor de looptijd van je abonnement. Je kunt je te allen tijde afmelden voor elk van onze nieuwsbrieven. Hiervoor staat in elke nieuwsbrief een duidelijke manier vermeld. Mocht je via de betreffende manier er niet in slagen om jouw abonnement te beëindigen, dan kun je ons bij uitzondering schriftelijk op de hoogte stellen van jouw wens om je af te melden voor de desbetreffende nieuwsbrief.  

  Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens 

  In Nederland is er geen bewaartermijn ingesteld voor data die wordt gebruikt voor statistische doeleinden. De data wordt verwijderd zodra bewaren niet meer noodzakelijk is.  

  Cookies 

  Een cookie is een klein bestand met gegevens dat wordt gebruikt om verschillende opvragingen door jouw browser met elkaar in verband te brengen. Een cookie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om gebruikersinstellingen op te slaan, ingelogd te blijven of om advertenties af te stemmen op interesses en voorkeuren die blijken uit jouw klikgedrag. 

  De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar je kunt cookies weigeren of selectief accepteren. Als je cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze website niet beschikbaar zijn.  

  Informatie, wijziging en bezwaar 

  Je hebt bepaalde rechten voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hierover kun je zeker contact met ons opnemen via hello@wearewildwood.nl

  Wij kunnen u o.a. informeren over de volgende onderwerpen: 

  Let op: Houd er rekening mee dat een kleine administratieve bijdrage gevraagd kan worden.  

  Beveiliging van jouw gegevens 

  Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.  

  Verstrekken aan derden 

  Natuurlijk verstrekken we jouw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Wij verstrekken je gegevens niet aan derden anders dan (marketing)dienstverleners waar wij mee samenwerken of autoriteiten in het geval van (een vermoeden van) misbruik.  

  Voorbeelden van partijen waar wij jouw gegevens aan verstrekken zijn Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Daarnaast maken wij gebruik van Mailchimp, voor het verzenden van onze nieuwsbrieven.  

  Wij laten alle gegevens strikt vertrouwelijk en met de grootste zorgvuldigheid bewaren.  

  Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten. 

  Door akkoord te gaan met dit privacy statement, geef je ons uitdrukkelijk en ondubbelzinnig toestemming om de verzamelde persoonsgegevens aan deze door ons geselecteerde derde partijen te verstrekken.  

  Wijzigingen van de privacy statement 

  Het kan voorkomen dat we dit privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt je steeds het meest actuele statement. 

  Klachtrecht 

  Ben je het niet eens met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of omgaan met jouw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op via hello@wearewildwood.nl.

  Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

  Wij werken met:
  © Wildwood 2024
  • Nederlands